Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

De Heilig Hartschool waar wij aan werken is een school die er in slaagt om op alle vlakken het beste uit elk kind te halen. We bieden een omgeving waarin elk kind zijn talenten kan ontdekken, ontplooien én inzetten. In deze omgeving is er ruim plaats voor natuur en spel, waarbij kinderen voortdurend kansen krijgen om zelf op een actieve manier te ontdekken en te leren.

Op de Heilig Hartschool waar wij aan werken zijn de kinderen overtuigd van wat ze kunnen. Ze voelen zich goed bij wie ze zijn en waartoe ze in staat zijn. Daardoor voelen kinderen zich thuis op onze school. Maar ook omdat we hen graag zien en voor hen het verschil willen maken.

De Heilig Hartschool waar wij aan werken hecht veel waarde aan verschillen tussen mensen. Iedereen op onze school mag anders zijn. We vinden het normaal om anderen te respecteren en genieten van het respect dat we van anderen voor onze eigenheid krijgen.

Op de Heilig Hartschool waar wij aan werken zorgen de inzet, het enthousiasme en het engagement van elke medewerker er voor dat er op een open en eerlijke wijze school wordt gemaakt. We geraken waar we willen geraken omdat we in elkaar geloven, elkaar vertrouwen én elkaars eigenheid respecteren. Samenwerken is voor ons belangrijker dan samen werken.

De Heilig Hartschool waar wij aan werken is een open en transparante school die actief samenwerkt met een zo breed mogelijk netwerk van partners. Zo beschouwen we de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen als onze partners, waarmee we graag en open communiceren en samenwerken.

 

hartenregels

To Top